چنانچه قالب های شما نیاز به تغییر و تصحیح عملکرد داشته باشند و یا اینکه قالب هایی دارید که در پروسه تولید دچار مشکل هستند. شرکت میثم دارو پلاست می تواند این دسته از قالب ها را اصلاح و آماده و تولید نماید.

میثم دارو پلاست