چنانچه قالب های شما نیاز به تغییر و تصحیح عملکرد داشته باشند و یا اینکه قالب هایی دارید که در پروسه تولید دچار مشکل هستند. شرکت میثم دارو پلاست می تواند این دسته از قالب ها را اصلاح و آماده و تولید نماید.

تعمیر انواع قالب pairfom قالب های خارجی، تزریقی، بادی پت به صورت تخصصی در شرکت میثم دارو پلاست انجام می شود.